ZAPORNICE

Ugodni načini financiranja so spodbudili strmo naraščanje števila najrazličnejših prevoznih sredstev. Vedno večje število avtomobilov, motorjev,., grobo posega v okolje in prostor.

Da bi zagotovili normalno funkcioniranje družbe smo v zadnjih letih prisiljeni v prostorske plane uvrščati parkirišča z ustrezno opremo , ki bodo zagotavljala primerno število parkirnih mest za ciljno skupino uporabnikov parkirišča. Parkirni sistemi so celovite rešitve za posamezna parkirišča kjer s tehničnimi sredstvi zagotavljamo parkirišča za ciljno skupino uporabnikov. V ta namen se uporabljajo mehanske komponente kot so: zapornica – za zelo obremenjena parkirišča, individualna parkirna ovira – za posamezno parkirno mesto, potopni valj – zaprte cone (naprimer mestna jedra), vrata – manjša parkirišča, vse te najrazlačnejše sisteme lahko tudi avtomatiziramo. Parkirni sistemi so namenjeni za posamezna, mala, srednja in večja parkirišča

Parkirni sistemi 1
parkirni sistemi 2
parkirni sistemi 3